Kommentarpolicy

Bloggens kommentarer publiceras direkt och granskas i efterhand. En kommentars skribent har huvudansvaret för innehållet i en kommentar, men bloggskribenterna och Yle har också ett ansvar att efterhandsgranska kommentarerna. Kommentarer som bedöms som ärekränkande, hets mot folkgrupp etc. kommer att raderas, och i extrema fall polisanmälas.

Om du som användare av de regionala bloggarna upptäcker en opassande kommentar kan du göra oss uppmärksamma på den genom att skicka ett mail till nyheter@yle.fi

För att undvika skräppost och reklam i kommentarerna så skickas automatiskt inlägg med flera länkar för granskning innan de publiceras.

Kommentarer inaktiverade.